MOBILNA RECIKLAŽA I MLJEVENJE

Jedno od glavnihpodručjadjelovanja Plastic Worx Polska je mobilna reciklažapovučeneplastičneambalažekaoštosukutije, palete, korpe, plastičnikontejneri, logističkikontejneriizindustrijakaoštosuautomobilskaindustrija, e-trgovina, hrana i logistika.

Konačniproizvodseponovomelje u big bagvrećama. Najčešćisupolietilenvisokegustine (HDPE) ilipolipropilen (PP).

S obzirom na to da u našemmašinskom parku imamo 5 mobilnihmlinova, u mogućnostismo da pružimoovuuslugu bilo gde u Evropi. Sistematskiobnavljamo i proširujemonašmašinski park.

Svenašemašinesuopremljenenezavisnim generatorom struje.

Akostepivovara, proizvođačpićailijednostavnoimateplastičnuambalažukaoštosukutije, palete, korpeiliplastičnikontejneri za odlaganje, kontaktirajte nas!

Sretnismoštomožemoponuditi!

Zahvaljujućinašojmobilnojusluzireciklaže, uštedjetćete na troškovimatransportaambalaže za odlaganje do stanice za reciklažu. Mi smotikojićevamdoćisanašombrusicom i mobilna uslugabrušenjaćebitipružena na vašemsajtu. Ovo rješenje ima mnogo prednosti. Navedenosmanjenjetroškovatransporta do reciklažne stanice samo je jedno od njih. Osim toga, oslobađatepotrebanprostor za skladištenjekojizauzimaplastičnaambalažanamijenjenaodlaganju. U zavisnosti od opcijekojuodaberete, možemoponuditi samu uslugumobilnogmljevenjailiusluguuzotkupmaterijalakoji je nastaonakonmljevenjaplastičneambalaže.

O KOMPANIJI

Plastic Worx je osnovan 2002. Sjedište nam je u Krakovu, Poljska. Zbogdinamičnograzvojakompanijeotvorilismo i kancelarije u Njemačkoj, Holandiji i VelikojBritaniji. Čitavugruputrenutnočini 5 subjekata. Trenutnozapošljavamo skoro 800 ljudi.

Višeinformacija o našojgrupi i ostalimuslugamamožetepronaći OVDJE

Nekoliko cifara iz prošlegodine:

1000000 kg
Broj uzemljenih sanduka / kontejnera / paleta
1000
broj proizvedeni hvelikihvreća
10000
broj pređenih kilometar anašimmašinama
0
broj posjećenih lokacija
100
broj naoštreni hnoževa